ADVOKAT ZORAN ZORBIĆ

Advokat Zoran Zorbić rodjen je 1963. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Godine 1989. diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pripravnički staž do polaganja pravosudnog ispita obavljao je kod poznatih Beogradskih advokata. Godine 1991. upisan je u imenik advokata Advokatske komore Beograd, oženjen otac troje dece.

Višegodišnji rad na zaštiti interesa klijenata, kao i iskustvo u tumačenju i primeni propisa, uticale su na specijalizaciju za odredjene oblasti prava kojima se bavi Advokatska kancelarija "ZORBIĆ".


Šire posmatrano, Advoktska kancelarija "ZORBIĆ" bavi se civilnim, odnosno gradjanskim pravom.
Specijalizacijom su obuhvaćene sledeće oblasti pravnog života:

- Stvarno pravo , oblast propisa koja se odnosi na prava vlasništva i sve odnose ljudi u povodu stvari.

- Privredno pravo , norme Zakona i drugih propisa koje se odnose na, registraciju pojedinih oblika obavljanja delatnosti - preduzeća - radnji, banaka, potražna prava subjekata privredne deltnosti. Kupovina i prodaja udela u Privrednom društvu, sve statusne promene ,  likvidacija - stečaj  preuzimanje Privrednih društava i slično.

- Obligaciono pravo , potražna prava, dužničko poverilački odnosi i posebna pod oblast, zaključenje svakovrsnih ugovora, kao poseban vid specijalizacije prožet kroz sve napred navedene oblasti.

- Investicije, posredovanje u kupovini nepokretnosti, lokacija za gradnju,  kompletan posao izgradnje objekata i privrednih postrojenja,  od lokaciske dozvole  do uknjižbe i pribavljanje dozvole za obavljenje konkretne delatnosti , uknjižba i brisanje hipoteka i slično.

- Saveti, korisne informacije, izreke: u okviru ove strane možete dobiti korisne savete, latinske sentence, narodne mudrosti.