PRIVREDNO PRAVO

Ova oblast definisana je kao obavljanje poslova i pružanje pravne pomoći pre svega preduzećima, privatnim preduzetnicima, ustanovama i drugim subjektima koji se bave nekom od delatnosti iz sfere privrede, odnosno privredjivanja.

Oblast je definisana Zakonima:

- Zakon o privrednim društvima
- Uredba o upisu u sudski registar
- Zakon o Zadrugama
- Zakon o privatnim preduzetnicima
- Zakon o prinudnom poravnanju i stečaju i likvidaciji
- Zakon o spoljno trgovinskom poslovanju
- Zakon o stranim ulaganjima
- Zakon o osnovama radnih odnosa
- Zakon o zaštiti od požara
- Zakon o privatizaciji u okviru čije primene su definisani poslovi
    - izrada i sprovodjenje programa privatizacije,
    - izrada programa revitalizacije preduzeća,
    - programi stranih i zajednickih ulaganja u Republici Srbiji,
    - ustrojstvo privatizovanog preduzeća
    -  predstavništva stranih firmi u Republici Srbiji,
    - saveti o statusnim promenama preduzeća,
    - pravni saveti,
    - saveti u vezi sa poslovanjem i vodjenjem malih i porodičnih preduzeća,

 
Jednostavnije rečeno, poslovi vezani za privrednu delatnost kao što su registracija preduzeća, radnji, ustanova, apoteka, agencija.

U okviru ove oblasti posebno izdvajamo poslove koja se odnose na strana ulaganja, ekskluzivna zastupstva,  pravno ustrostvo licenci, patenata, zaštita zigova, modela, intelktualne svojine uopšte i ostalih poslova vezanih za privredu.

Svakako se naglašavaju i poslovi iz oblasti pruzanja medicinskih usluga, a koji se odnose na ustrojstvo oblika obavljanja konkretnih usluga (lekarska, stomatološka ordinacija, zdravstvena ustanova klinika, poliklinika) kao i rešavanje nastalih problema iz konkretne oblasti, naknade, štete i slično.

Kupovina i prodaja udela u Privrednom društvu, sve statusne promene ,  likvidacija - stečaj  preuzimanje Privrednih društava i slično