OBLAST PROPISA KOJA SE ODNOSI NA PRAVA VLASNIŠTVA

Ova oblast specijalizacije Advokatske kancelarije "Zorbić"  definisana je kao primena propisa i  zaštita klijenata  iz oblasti sticanja nepokretnosti, utvrdjenje različitih prava u vezi konkretnih stvari  (pokretnih i  nepokretnih).

Konkretna oblast definisana je i uredjena sledećim Zakonima:

- Zakon o osnovnim svojinsko pravnim odnosima
- Zakon o prometu nepokretnosti
- Zakon o porezu na imovinu
- Zakon o nasledjivanju

Jednostavnije rečeno, svi poslovi koji se pretežno odnose na nepokretnosti, kao na primer: zaključenje ugovora o kupoprodaji, zakupu, uknjižba nepokretnosti, te različite oblike plodouživnaja, službenosti i slično.

Napred navedeno su osnovni zakoni koji se odnose na konkretnu oblast prava, a medjusobno su prožeti, povezani i dopunjeni.